Bel voor een afspraak of informatie023 - 525 84 43

Personen- en familierecht

  • Home
  • Personen- en familierecht
Trap en schilderij

Personen- en familierecht omvat een breed terrein van wetten en regelingen die betrekking hebben op de persoonlijke situatie alsmede op het familie- en gezinsleven. Het gaat onder meer om:

  • Het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • het beĆ«indigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • verdeling huwelijksgoederengemeenschap
  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • ouderschap door afstamming of adoptie
  • gezag over en omgang met kinderen, co-ouderschap
  • het informatie- en consultatierecht van ouders
  • oudertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Op alle bovenstaande onderwerpen ben ik deskundig. Ik kan u met raad en daad terzijde staan vanaf het moment dat u de beslissing tot scheiding neemt tot aan de uitspraak van de rechtbank.
Indien de communicatie nog goed genoeg is, kunt u met behulp van een advocaat-scheidingsbemiddelaar proberen om tot een onderlinge regeling te komen. Als dat traject niet slaagt of als de communicatie zo moeizaam is, dat er van meet af aan geen basis is om in onderling overleg tot een regeling te komen, dan staat Verschuur Advocatuur u bij in de procedure bij de rechtbank.
U kunt in uw persoonlijk leven ook te maken krijgen met vragen van erfrechtelijke aard. Hiervoor kunt u eveneens bij mij terecht.