Bel voor een afspraak of informatie023 - 525 84 43

Mediation

Mediation

Ieder conflict, of het nu om een echtscheiding gaat, om een arbeidsconflict of een burenruzie kunt u aan een rechter voorleggen. Er is dan altijd een partij die geen of slechts ten dele gelijk krijgt. Het gevolg is vaak een blijvend verstoorde relatie.

Mediation is een andere methode om een geschil op te lossen. Onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator wordt in een aantal gesprekken gekeken of partijen in overleg tot passende oplossing kunnen komen. Mediation is sneller dan een gerechtelijke procedure en kost doorgaans minder. En minstens zo belangrijk: de verstandhouding tussen partijen wordt niet verder op scherp gezet.

Mr. Ellen Verschuur is zowel NMI- als vFas-mediator.