Bel voor een afspraak of informatie023 - 525 84 43

Erfrecht

Binnen het erfrecht zijn veel situaties denkbaar waarin de bijstand van een advocaat gewenst, zo niet wettelijk noodzakelijk is.

U kunt binnen het erfrecht bij Verschuur Advocatuur terecht voor:

  • – Codicil;
  • – Erfgenaam (zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen;
  • – Executeur (ontslag, aansprakelijkheidsstelling;
  • – Internationale aspecten;
  • – Kindsdeel;
  • – Legaten;
  • – Omvang Nalatenschap;
  • – Onterfd (legitieme portie of passen verzorgingsniveau);
  • – Testament (vernietiging of vernietigbaarheid of de uitleg ervan);
  • – Verdeling nalatenschap;
  • – Vereffening nalatenschap;
  • – Vruchtgebruik;
  • – Wettelijk erfdeel.